Persoonlijk advies Ontstaan uit jarenlange ervaring Goede prijs/ kwaliteit Klusadvies Galerij

Privacybeleid


Het privacybeleid van https://vakantiehuisrenovatie.nl/

Vakantiehuis Renovatie geeft veel om uw privacy. Wij verwerken uitsluitend uitsluitend die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor transacties ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de verbonden ontsloten dienstverlening van Vakantiehuis Renovatie. De ingangsdatum voor de uitoefening van deze voorwaarden is 08/05/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de uitvoering van alle uitvoeringsversies.
Dit privacybeleid uitgebreide gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met met wie en onder derden worden gedeeld.

Ook leggen wij aan u uit op de wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons uitgevoerde persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid

Over de gegevens
verwerking wij kan u verwerken op welke wijze wij deze (laten) opslaan, belangrijke beveiligingstechnieken wij gebruiken en wie de gegevens zijn.

Webwinkelsoftware

MijnWebwinkel

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Mijn Webwinkel. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbare stelt, worden met deze gedeeld gedeeld. Mijn Webwinkel heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
Mijn Webwinkel is op de basis van de overeenkomst die wij met hen gesloten hebben om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.
Mijn Webwinkel maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of
opgeslagen.

Webhosting

MijnDomein

Wij nemen webhosting- en emaildiensten van Yourhosting. Yourhostng verwerkt persoonsgegevens namen ons en uw gegevens niet voor eigen. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Yourhosting heeft passende technische en eerdere maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofde gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Yourhosting is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

LaPosta

Wij ontvangen onze e-mail nieuwsbrieven met LaPosta. LaPosta zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen gebruik gebruiken.
Onderaan elke e-mail die via onze website wordt verzonden, wordt verzonden met de link 'uitschrijven'. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer.
Uw persoonsgegevens worden door LaPosta opgeslagen. LaPosta maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die maken van e-mails worden geopend en gelezen. LaPosta zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan derden informatie met te delen.

Office365
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer van de diensten van Office365. Deze partij heeft passende en toekomstige maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw technische en onze gegevens mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij bespreken al ons e-mailverkeer.

Betalingsverwerkers

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en eerdere maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Alle details van het inschakelen van de bescherming persoonsgegevens zijn van toepassing op de onderdelen van de diensten van Mollie. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een recensie achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de beoordeling aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam ook op de eigen website.
In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u verzoeken om een recensie achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een recensie achter te laten.
WebwinkelKeur heeft passende technische en maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening in te schakelen, hiervoor hebben aan WebwinkelKeur toestemming gegeven.
Alle bovenstaande gegevens met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens zijn van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur inschakelt.

Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen.
Het is noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaats met PostNL delen. PostNL gebruikt gegevens alleen ten behoeve van deze uitvoering van de overeenkomst. In het geval dat PostNL ondernemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Eigen transporteur
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van verschillende transporteurs voor het uitvoeren van de leveringen. Het is noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met onze transporteur delen.
Onze transporteur gebruikt deze gegevens ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.
In het geval dat onze transporteur onderaannemers inschakelt, stelt onze transporteur uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Mijn webwinkel

Voor het maken van onze administratie en boekhouding wij gebruik van de diensten van Mijn Webwinkel.
Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling.
Deze gegevens worden gebruikt voor de administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd en opgeslagen.
Mijn Webwinkel is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens bespreken. Mijn Webwinkel gebruikt persoonsgegevens niet voor andere sneller dan
hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Doel van de


verwerking Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten doel van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u gebruikt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan uw op verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor toestemming. Uw gegevens met derden gedeeld, anders dan aan boekhoudkundige en overige gegevens worden niet aan
verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding op grond van de overeenkomst tussen hen en ons van een eed van de grond van de overeenkomst.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In gevallen kan worden uitgevoerd tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal onderzoek van overheidswege. In een geval zijn wij uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren op datum u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken.
Als u dit bij ons plannen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van praktische taken uitvoeren wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor langdurige de termijn bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die
wij naar aanvang van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In bijzondere sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en effecten van uw gegevens enkel naar uw bij ons bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres van bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van verwerkte documenten, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en wij van gegevens ontvangen u in de machine binnen onze systemen indeling.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon van oorspronkelijk herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een overzicht van de verwerkers die deze onder zich hebben, onder van de categorie omvattende wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft het recht om de gegevens wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon van haarleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon van de gegevens die wij hebben, te werken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon van haar oorsprong, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekenden Naar alle
waarschijnlijkheid kunnen wij in een geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft tegen gevallen het recht bezwaar te maken de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Renovatie. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevens verwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat wij afschriften en/of transacties van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft het recht om niet aan feitelijke uitvoering
van profilering te worden uitgevoerd. Wij verwerken uw gegevens niet ope wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact met ons op.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website te gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies wordt vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met ons opnemen:

Contactgegevens

VakantiehuisRenovatie
Australiëweg 22K
4561 PD Hulst
0114-700 205
info@vakantiehuisrenovatie.nl